Boxa 81
Data capturării/cazării
Sex
Caracteristici
Număr unic de identificare
Microcip/Crotaliu
Adresa
Observații
18.08.2023
Femelă
Galbenă
337
-
Pod Mărăcineni
Talie mică
Shopping Cart