Boxa 81
Data capturării/cazării
Sex
Caracteristici
Număr unic de identificare
Microcip/Crotaliu
Adresa
Observații
18.08.2023;13.10.2023
F;F
Galben;Maron
337;447
-
Pod Mărăcineni;Str. Lăstunului
Talie mică;
Shopping Cart