Boxa 44
Data capturării/cazării
Sex
Caracteristici
Număr unic de identificare
Microcip/Crotaliu
Adresa
Observații
14.09.2023;12.10.2023
F;F
Gălbuie;Maro
387;445
-
Str. Elocinței;Car. Orizont
Talie mică;
Shopping Cart