Boxa 6
Data capturării/cazării
Sex
Caracteristici
Număr unic de identificare
Microcip/Crotaliu
Adresa
Observații
28.08.2023;23.11.2023
F;F
Tigrată; Galbenă
358;487
-
Zona Comat;Str. Răscoalei
Talie mică;
Shopping Cart